Kategoria: Informacje

Coaching

Coaching – czym jest

Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś nie potrafisz. (…) Masz jakieś marzenie – spełnij je. Ludzie mówią, że się nie da, kiedy sami czegoś nie potrafią. Chcesz czegoś, to walcz. Bynajmniej nie jest...

Olimpiada MWSLiT we Wrocławiu – rusza II etap

Olimpiada MWSLiT we Wrocławiu – rusza II etap. 09.02.2015 r, zakończył się pierwszy etap Olimpiady Logistycznej i Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Do II etapu Olimpiad, który...

Ministerstwo edukacji narodowej

3 nowe zawody wprowadza Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji podaje, że 8 sierpnia 2014 na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140,  wprowadzono 3 nowe zawody do klasyfikacji zawodów...

studenci niepełnosprawni

Niepełnosprawny student

W Polsce niezależnie od sposobu kształcenia, kierunku studiów , czy stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawne są traktowane tak samo jak wszyscy inni studenci. Student niepełnosprawny podobnie jak jego sprawni koledzy zalicza sesje, uczestniczy w wykładach...

szkolenie

Refundacja kosztów nauki zawodu pracownika

Trwa „Rok Szkoły Zawodowców”. Z tej okazji warto przypomnieć, że pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu – na podstawie umowy zawartej ze szkołą – przysługuje refundacja kosztów nauki donosi Ministerstwo Edukacji. Zasady...

O BHP słów kilka

Wypadki przy pracy zdarzały się zawsze, ale nie zawsze życie ludzkie miało taką wartość jak obecnie. Pierwszym krajem, który przejął się losem pracowników i postanowił im zapewnić ochronę była Anglia. Za nią poszły kolejne....