Tag: mila

angielskie jednostki miary

Angielskie miary i wagi – ciekawostki

Angielskie miary i wagi oparte były na systemie dwunastkowym. 12 dawnych pensów równało się jednemu szylingowi (waluta). 12 cali tworzyło jedną stopę (miara długości). 12 uncji aptekarskich (lub kruszcowych) tworzyło jeden funt. Słowo uncja tak jak...