Kategoria: Informacje

O BHP słów kilka

Wypadki przy pracy zdarzały się zawsze, ale nie zawsze życie ludzkie miało taką wartość jak obecnie. Pierwszym krajem, który przejął się losem pracowników i postanowił im zapewnić ochronę była Anglia. Za nią poszły kolejne....

content marketing

Content marketing dziennikarskim okiem

Czym charakteryzuje się dobrze skonstruowany materiał content marketingowy? Czytając go, nie mamy poczucia, że to jeszcze marketing. Nie zatracaj obiektywizmu Content marketing jest ostatnio bardzo popularny. Polega on na rozpowszechnianiu takich treści, których oczekują...

ISO

Firmy wdrażające i certyfikujące systemy ISO

Wraz ze wzrostem zainteresowania certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 27001  wzrosła liczba profesjonalnych firm zajmujących się wdrażaniem systemów jakości oraz ich certyfikacją. Dylematem przed jakim stoją firmy planujące wprowadzenie systemu jest wybór...

Dlatego niszczenie dokumentów ma duże znaczenie. Odnalezienie firmowych druków, które w całości trafiają na śmieci, wcale nie jest trudne, zwłaszcza że mogą być one źródłem cennych informacji.

Właściwe postępowanie z dokumentami w firmie

Każda firma produkuje ogromną ilość dokumentów, które muszą być w odpowiedni sposób porządkowane, archiwizowane oraz niszczone. Ta ostatnia czynność może być lekceważona, zwłaszcza przez początkujących przedsiębiorców. Tymczasem nie można zapominać, że praktycznie wszystkie druki...

Ramowy plan nauczania

Organizowanie procesu kształcenia w szkole

Co jakiś czas zmienia się sposób w jaki przebiega proces kształcenia w Polsce. Zmieniane zostają metody pracy oraz wymagania. Wszystko to po to, by polepszyć system kształcenia oraz umożliwić kolejnym pokoleniom uczniów naukę na...

bezpłatne szkolenia

Profesjonalne, bezpłatne szkolenia z zakresu Zarządzania

Profesjonalne, bezpłatne szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami dla studentów ostatnich lat z krakowskich uczelni. W ramach warsztatu praktycznego „Budowa zrobotyzowanej linii do paletyzacji kartonów” studenci spróbowali swoich sił przy opracowaniu projektu z wykorzystaniem robota...

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza, jest jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych. Istniejący od ponad 80 lat Białowieski Park Narodowy działalność edukacyjną rozpoczął u zarania swoich dziejów. Nie była to na początku edukacja ekologiczna w dzisiejszym rozumieniu,...

roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 -Nie mam żadnej wątpliwości, że sześć lat to jest ten właściwy wiek do podjęcia nauki – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie inauguracji roku szkolnego w Zespole...